Témata

Automatizace

Datové hřiště - zpracování proudu událostí s Azure Stream Analytics nakopnuté Terraformem

Minule jsem k projektíku datového hřiště https://github.com/tkubica12/dataplayground popsal generování dat a dnes se mrkneme na zpracování té proudové části s využitím Azure Stream Analytics. To samé se pak někdy příště pokusím udělat v Databricks s využitím Structured Streaming. Čeká nás pak určitě i ETL s Data Factory, zpracování s Databricks,...

Téma:  Data Analytics  Automatizace  Stream Analytics Datové hřiště - jak si hrát s daty bez sebemenšího kliknutí s Terraform a Azure

Chci se vzdělat v datové oblasti a neznám lepší způsob než si všechno vyzkoušet. Jenže většinou jsem v příkladech nalezl hromadu klikání, skriptování a závislost na existujících datech a to se mi nelíbí. Chci 100% automatizovatelné opakovatelné hřiště zcela bez jakýchkoli závislostí - na spuštění Terraformu chci všechno od založení...

Téma:  Data Analytics  Automatizace  Databricks  Data Factory  SQL 


Federace tokenů GitHub Actions s Azure Active Directory pro přístup z vaší CI/CD do Azure bez hesel

V článku Federace vnitřních Kubernetes identit s Azure Active Directory pro přístup k cloudovým službám bez hesel jsem ukazoval, jak lze využít federaci workload identit AAD v kombinaci s Kubernetes. Díky možnosti doručit kontejneru token Kubernetes identity a ten si směnit v AAD za token například pro Azure Key Vault...

Téma:  Automatizace  Security  AAD  GitHub 
Automatizujte koloběh sandbox prostředí v Azure s Bicep, Terraform nebo Pulumi

Jak podnítit inovaci s využitím Azure, mít věci pod kontrolou co do bezpečnosti a nákladů a přitom se neuklikat k smrti? Podívejme se jak automatizovat vznik sandboxů včetně řízení přístupů, vytvoření budgetů i automatizované reakce na jejich překročení a to včetně odmazání prostředků. To vše řízené jednou šablonou pro všechny...

Téma:  Governance  Automatizace Postupné nasazování a testování aplikací na lidech - kanárci, A/B, green/blue na příkladu kadeřníka

Představte si, že jste kadeřník a pořídil si přes Internet nějakou novou speciální barvu, která je lepší, krásnější, levnější, jednodušší, lesklejší a tak podobně. Můžete dnes ráno otevřít a aplikovat ji každému zákazníkovi. To je ale trochu riskantní - co když ta pochybná barva vlasy zničí? Tak asi provedeme nejdříve...

Téma:  Kubernetes  Apps  AppService  Automatizace 


Chcete nabídnout demo instanci svého software zákazníkům na vyzkoušení? Snadné s Logic Apps a ARM šablonou v Azure.

Vyvíjíte software a chcete zákazníkům nabídnout možnost během pár minut získat vlastní instanci a produkt ihned vyzkoušet? Stačí na webu vyplnit údaje, email a za pár minut jim přijde odkaz na běžící instanci vašeho software vytvořenou právě pro ně. Jak to udělat? Workflow zprocesujeme v Azure Logic App (posílání emailů,...

Téma:  LogicApps  Automatizace