Automatizujte koloběh sandbox prostředí v Azure s Bicep, Terraform nebo Pulumi

Jak podnítit inovaci s využitím Azure, mít věci pod kontrolou co do bezpečnosti a nákladů a přitom se neuklikat k smrti? Podívejme se jak automatizovat vznik sandboxů včetně řízení přístupů, vytvoření budgetů i automatizované reakce na jejich překročení a to včetně odmazání prostředků. To vše řízené jednou šablonou pro všechny sandboxy a udělal jsem ji rovnou ve třech provedeních - Bicep, Terraform a Pulumi, stačí si vybrat.

Sandbox požadavky a jejich řešení

Tady jsou základní výchozí předpoklady pro jednoduché řešení sandboxů ve firmě:

 • Sandbox je prostor pro hraní - je sice oddělený od ostatních a hlavně od firemní sítě, ale uvnitř si může uživatel dělat cokoli (to je jeho smyslem).
 • Sandbox má jednoznačného vlastníka, ale ten ať má možnost do něj přizvat další členy týmu podle potřeby, aniž by se musel někoho ptát.
 • Sandbox odpovídá potřebě něco vyzkoušet, má jasné určení. Pokud se potřebuji učit Kubernetes pro svoje aplikace a nezávisle na tom si chci pohrát s AI, požádám o dva sandboxy. Tedy nepreferoval bych “jó Franta do toho Azure nějaký přístup má, mu řekni, tam se to udělá” a pak se neví co k čemu vlastně vzniklo (a kdy se to dá smazat).
 • Sandbox si nese budget a ten je monitorován.
 • Pokud se blíží vyčerpání měsíčního budgetu, vlastník dostane notifikaci (btw. v mém případě používám zprávu při 80% budgetu, ale nově můžete také použít Forecast typ, což je skvělé - řekne vám to, když se ocitnete na špatné trajektorii, třeba jste na 50% po pár dnech).
 • Pokud uživatel dosáhne 100% ať se všechna jeho VM stopnou.
 • Pokud uživatel dosáhne 120% ať se prostředky vymažou.
 • Nepoužil jsem tagy, ale je to samozřejmě jednoduché přidat - cost location, department, cokoli takového.

Technické řešení takového zadání je následující:

 • Každý sandbox odpovídá jedné Resource Group ve sdílené subskripci.
 • Vlastník je Owner Resource Group (může zvát kolegy), ale nevidí jiné sandboxy (pokud ho nepozvou) a nemá práva na úrovni subskripce.
 • Je vytvořen příslušný budget s notifikacemi a spouštěním automatizovaných akcí. Místo budgetu se scope resource group jsem použil budget na úrovni subskripce, ale s filtrem na konkrétní resource group. Smyslem je, aby tento budget nešel modifikovat Ownerem resource group (mohl by pak vypnout mazání zdrojů při přešvihnutém rozpočtu) a současně to vlastníkovi umožní vytvářet si vlastní budgety (přidat si vlastní notifikace dle potřeby).
 • Akce jsou implementované jako Azure Function, kde jsem použil Powershell. Jsou to dvě funkce - jedna vypne všechna VM v resource group a druhá smaže resource group. Kromě toho před tím odstraní případné zámky (aby uživatel neuměl zabránit akci). Na funkce jsou navázány Action Groups, které jsou spouštěny notifikačními pravidly budgetů.
 • Pro nasazení funkce je potřeba jí dodat zdrojové kódy - proto řešení nahraje zip soubor do storage account, z kterého se funkce nainstalují. Tyto komponenty jsou v resource group budgets, která obsahuje podpůrné zdroje (třeba právě i ty Azure Functions).

Automatizace s Bicep, Terraform a Pulumi

Vytvořil jsem řešení pro tři způsoby automatizace - nativní Bicep, multi-cloudový Terraform používající DSL a na standardním programovacím jazyce postavené Pulumi.

Kompletní řešení najdete v tomto repozitáři vždy v adresáři sandbox (subscriptions je něco jiného a k tomu jindy): https://github.com/tkubica12/governance-automation/

Klíčem k ovládání celého řešení je sepsání jednotlivých sandbox prostředí. Stačí tedy přidat sandbox s potřebnými parametry do seznamu, který jsem ve všech řešení pojal stejně:

var sandboxes = [
 {
  name: 'research1'
  ownerId: '7424fb4c-5e9f-45cd-9f7d-453d45655e75' // tokubica
  ownerEmail: 'tomas.kubica@microsoft.com'
  monthlyBudget: 100
 }
 {
  name: 'research2'
  ownerId: '7424fb4c-5e9f-45cd-9f7d-453d45655e75' // tokubica
  ownerEmail: 'tomas.kubica@microsoft.com'
  monthlyBudget: 80
 }
 {
  name: 'research3'
  ownerId: '7424fb4c-5e9f-45cd-9f7d-453d45655e75' // tokubica
  ownerEmail: 'tomas.kubica@microsoft.com'
  monthlyBudget: 5
 }
]

Pro přidání nového projektu ho tedy stačí přidat do seznamu a pro odebrání ho jednoduše ze seznamu odstranit.

V tomto konkrétním případě narazíme u Bicep na některá omezení. Nedá se jednoduše udělat nahrání souboru do storage jako součást deploymentu - musel bych použít deploymentScripts a to je úplně zbytečně kostrbaté. Jde jen o zdrojový kód pro Azure Function a ten může sedět už dopředu třeba na GitHubu, ale pro srovnání jsem připravil Azure CLI skript pro nahrání do Azure Blob Storage. Terraform i Pulumi mohou tohle udělat přímo při deployment a také jsem to tam takhle použil.

Druhý a asi důležitější rozdíl je, že Bicep/ARM neumožňuje použít mode Complete na subscription scope, jinak řečeno nedokáže odmazat zdroje, které ze šablony odstraníte automaticky (na rozdíl od zdrojů v resource group, kde to podporuje) - a to se nás týká, protože budget a resource group vzniká na subscription scope. Pro Bicep variantu tedy budete muset odmazávat sandboxy třeba skriptem. U Terraform a Pulumi tohle není problém, protože si drží state bokem a stačí vyhodit sandbox ze seznamu a postarají se o jeho likvidaci.

Ještě zbývá dořešit jednu nepříjemnost. Při zakládání budgetu musí být určen start čas a ten musí být na začátku aktuálního měsíce. Zatím to je v kódu dané natvrdo a plánuji to vyřešit. Finta bude v tom tohle vygenerovat automaticky, ale pokud už budget existuje, tak tohle políčko ignorovat (tedy nepřenasazovat budget kvůli změně start času, což nechceme). V Pulumi to bude jednoduché, mám plný programovací jazyk. U Terraform to tak přímočaré asi nebude a u Bicep asi nezbude než to dát jako vstupní parametr a vyřešit při spouštění.

Pro práci se sandboxy bych volil Terraform nebo Pulumi. Být to před měsícem, Terraform by ještě budgety neuměl a Pulumi by vítězilo - ostatně to je jeho velká výhoda proti Terraformu. Jak řešíte sandbox vy a jakou máte strategii? Pinkněte mi na LinkedIn.Azure RBAC delegace s omezením - samoobslužnost pro vaše Azure uživatele Governance
Jak na Terraform pro Azure služby, které jsou zatím jen v Preview Automatizace
Datové hřiště - zpracování proudu událostí s Azure Stream Analytics nakopnuté Terraformem Automatizace
Datové hřiště - generátory fake dat do kontejneru zabalené Terraformem v Azure nahozené Automatizace
Datové hřiště - jak si hrát s daty bez sebemenšího kliknutí s Terraform a Azure Automatizace