Azure Defender (5): Ochrana serverové infrastruktury - EDR

Dnešním dílem začneme témata v rámci Azure Defender zaměřená na virtuálky, tedy Linux a Windows serverové operační systémy ať už běží v Azure nebo je přes Azure Arc for Server napojíte odkudkoli. Pro ochranu Windows používá Azure Defender pod kapotou nástroj Microsoft Defender for Endpoints (dříve Defender ATP) a pro Linux funguje (zatím) napřímo - na oboje se dnes podíváme. Příště si pak ukážeme další vlastnosti pro serverovou infrastrukturu jako je adaptivní řízení povolených aplikací, síťový hardening, monitoring integrity souborů nebo aktivní práce s bezpečnostními logy.

Microsoft Defender for Endpoints

Azure Defender ve své ceně obsahuje i licenci pro Microsoft Defender for Endpoints, takže vaše Windows servery doporučuji chránit tímto způsobem, což přináší cloudový model placení, ale hlavně obrovské množství dalších bezpečnostních vlastností v celém Azure Defender. Řešení Microsoft Defender for Endpoints je nesmírně robustní a nemám aktuálně ambici ho v tomto článku rozebírat podrobně, ostatně je to spíše doménou mých kolegů zaměřených na M365. Pokud nástroj neznáte, nemusíte o něm vůbec vědět - funguje na pozadí a poskytuje informace do Azure Defender, kde můžete věci automatizovat. Na druhou stranu pokud nástroj dobře znáte (například protože ho používáte na koncové stanice v rámci Microsoft 365 balíčků), nic vám nebrání se připojit přímo do něj a využít ho naplno bez jakýchkoli omezení se všemi detaily.

Všechny starší Windows systémy jsou do řešení naloditelné automaticky přímo z Azure - stačí zapnout Azure Defender a tím se nainstalují potřební agenti a server se vám sám objeví v portálu Microsoft Defender Security Center.

Pokud máte Windows Server 2019, tak tam už je tato technologie součástí samotného serveru. Azure Defender tak aktuálně neumí připojit OS automaticky, musíte v serveru pustit skript, který to udělá (samozřejmě pokud máte nějaké řešení centrální správy, tak to uděláte odtamtud).

Takhle třeba vypadá časový sled událostí v serveru. Všimněte si vysoké míry detailů. Do Azure Defender se propíše jen to nejdůležitější (útok ten a ten), ale tady najdete kompletní sled událostí.

Alerty Microsoft Defenderu jsou právě to, co se pak objevuje v Azure Defenderu.

Nicméně tady se můžeme podívat na větší detail.

Dokonce si můžu stáhnout podezřelý soubor pro hlubší analýzu.

Data můžete vizualizovat také formou grafu.

Myslím, že pokud provozujete Windows servery, je Azure Defender nejvýhodnější způsob jak k nim získat kompletní bezpečnost včetně licence mocného Microsoft Defender for Endpoints.

Alerty, Windows a Linux

Jak už padlo, pro Windows se Azure Defender zaměřuje na integraci s Microsoft Defender for Endpoints, ale pro Linux používá vlastní engine (alespoň v době psaní článku). Ten je postaven na analýze Linux logů, zejména auditd, které řešení sbírá a analyzuje (o tom, jak můžete analyzovat bezpečnostní logy z Windows i Linux sami si řekneme příště). Pokud vás zajímá co Azure Defender umí odchytit, můžete se podívat na stále rostoucí seznam v dokumentaci. Zahrnuje podezřelé postupy, příkazy, downloady, nástroje, detekované brute force útoky a tak podobně.

Vytvořil jsem automatizované testovací prostředí pro Azure Defender a najdete ho na mém GitHubu: https://github.com/tkubica12/azdefender-demo

Takhle vypadá seznam alertů:

V simulovaných útocích (v repozitáři je najdete) jsem dosáhl těchto alertů:

Úspěšný útok na RDP (tedy např. neúspěšné pokusy následované úspěšným v rychlém sledu a ze stejné lokality).

Pokus obejít AppLocker ve Windows.

Podezřelý SVCHOST proces ve Windows.

Potenciální použití útočného skriptu v Linux.

Spuštění reverse shell s nc v Linuxu.

Microsoft Defender for Endpoints reakce na spuštění malware.

Automatizace reakce na incidenty

Pro příklad si ukážeme jak by šlo reagovat na alert síťově, tedy nějakým způsobem napadenou VM izolovat třeba modifikací bezpečnostních pravidel v Network Security Group. Tady je pár příkladů, jak to použít:

  • Zákaz komunikace pro IP adresu útočníka (inbound pravidlo) - například při odhalení pokusů o brute force útok na RDP nebo SSH.
  • Odstřihnutí VM od Internetu (outbound pravidlo) - například při odhalení komunikace s command and control serverem, pokusu o vytvoření reverse shell a tak podobně. Můžeme chtít nechat VM zatím v provozu (jde o kritickou aplikaci a o útoku ještě nejsme plně přesvědčeni), ale znemožnit komunikaci s okolním světem (v ten okamžik třeba nepůjde stahovat aktualizace, což na krátkou dobu nevadí a současně se tím ustřihne komunikační kanál pro exfiltraci dat nebo napojení na řídící uzel)
  • Udělení penalizace - při nízko-prioritním alertu možná nechceme IP adresu potenciálního útočníka natrvalo blokovat, protože nejde o nic vážného a může to být planý poplach. Nicméně dávalo by nám smysl případný útok zpomalit (a tím útočníka odradit), ale nevytvořit si hromadu práce s odblokováváním zakázaných IP, protože je situace poměrně častá a není závažná. Můžeme nasadit workflow, které IP zablokuje na 15 minut a pak se toto pravidlo samo odebere.
  • Odříznutí správy kromě bastion serveru - zatímco v produkčním prostředí budu často přísný a veškeré přístupy na management rozhraní serverů budou výhradně ze zabezpečené privilegované stanice (bastion / jump), v neprodukčních prostředích to zpomaluje vývojáře a toto snížení produktivity mi za to nestojí (nejsou tam ostrá data). Ať tam tedy chodí napřímo. Nicméně bastion může i tak existovat a pokud Azure Defender detekuje něco podezřelého na VM, můžeme v ten okamžik zakázat veškeré RDP/SSH kromě bastion serveru a odeslat vývojářům zprávu, že se tam něco děje a že do vyřešení musí přistupovat přes bastion.

Vyzkoušíme si první scénář - izolace útočníkovo IP adresy modifikací NSG a odeslání notifikace na můj email (v praxi bychom například tento email načetli z tagů třeba resource group tak, jak jsem to ukazoval v předchozích dílech).

Aktuálně je moje NSG nastaveno tak, že sice nepovoluje RDP z Internetu, ale nijak ho neomezuje ve vnitřní síti. To přináší riziko, že kdokoli zevnitř, včetně nakaženého počítače nebo serveru mi do toho může bušit a snažit se šířit. To je jeden z důvodů, proč pro produkci doporučuji rozhodně tyto přístupy omezit jen na bastion server, nicméně chápu, jak nepohodlné to je. Mám tady tedy poměrně častý setup - RDP z Internetu je samozřejmě zakázáno, ale ve vnitřní síti je povoleno.

Všimněte si, že první pravidlo mi začíná až prioritou 200 právě proto, abych mohl využít čísla 100-199 pro automatizační účely.

Takhle vypadá LogicApp, která si převezme údaje z Alertu, vytípá si z toho potřebné parametry jako je identifikátor VM a IP adresa útočníka a následně si je uloží do proměnných pro větší přehlednost. Kompletní zdroj najdete na mém GitHubu. Potom si načtu podrobnosti o VM, abych zjistil jaké je na ní NSG a to následně modifikuji a odešlu email s upozorněním.

Takhle pak vypadá vytvoření bezpečnostního pravidla. Všimněte si, že pro modifikaci NSG není v LogicApp aktuálně konkrétní konektor, ale to vůbec nevadí, protože můžu takhle přímo volat jakékoli API.

Nejdříve zkusíme ruční spuštění automatizace. To je scénář, kdy procházíme alerty a můžeme využít připravených workflow na základě uvážení. Tak třeba bych u incidentu s RDP útokem mohl mít workflow pro pouhé poslání upozornění bez restrikce, jiné pro izolaci útočníka (tak jak si vyzkoušíme), jiné pro kompletní zákaz RDP kromě bastion serveru a čtvrté pro totální izolaci VM nebo její vypnutí.

V historii LogicApp vidím, že úspěšně proběhla.

A skutečně - útočníkova IP je blokovaná:

V našem jednoduchém příkladě by další odhalený útočník tenhle záznam přepsal, takže bych do LogicApp musel přidat logiku na nalezení dalšího čísla priority v pořadí a tak podobně, ale to už si určitě dokážete představit. Ostatně smyslem povídání o Azure Defender je pochopit bezpečnostní koncepty, na detaily tvorby LogicApp se podíváme někdy jindy (a pár článků už tu na toto téma mám).

Připravená workflow, o kterých administrátor rozhodne kdy jaké spustit jsou určitě fajn, ale pro některé typy útoků a reakcí budeme chtít tyto vyvolat automaticky. Možná i pokud se bojíte automatizovat restriktivní kroky nemělo by vás to zastavit v nastavení automatizované reakce typu odeslání emailu či Teams zprávy vlastníkovi zdroje, informování nadřízeného nebo přeposlání incidentu do jiného systému. Lze tak kombinovat workflow pouštěná automaticky s workflow pouštěnými ručně administrátorem. Pojďme si naši předchozí reakci plně automatizovat.

Máme vytvořeno - příště už bude Azure Defender reagovat sám.

Dnes jsme viděli jak můžete chránit operační systémy Windows a Linux s Azure Defender a jak automaticky reagovat na události. U serverové infrastruktury zůstaneme i v příštích několika dílech a zaměříme se na další funkce jako je kontrola integrity klíčových souborů, adaptivní řízení povolených aplikací nebo hardening síťového zabezpečení.Cloud-native Palo Alto firewall jako služba pro Azure Virtual WAN Security
Federované workload identity v AKS - preview bezpečného řešení pro autentizaci služeb bez hesel Security
Azure Firewall Basic - levnější bráška pro malá prostředí nebo distribuované IT Security
Nativní Azure Monitor a Microsoft Sentinel nově umí levnější logy a zabudovanou levnější archivaci - praxe (část 2) Security
Federace tokenů GitHub Actions s Azure Active Directory pro přístup z vaší CI/CD do Azure bez hesel Security