Nové PowerShell Az moduly pro ovládání Azure

Máte rádi PowerShell pro ovládání Azure? Víte, že si ho můžete vzít do Windows, Linux i Mac? Používat ve Windows Subsystem for Linux nebo v Azure CloudShell? Máte pro správu jump server a nemůžete shodnout jak ho udělat, protože jeden chce Windows s PowerShell a druhý Linux s Azure CLI? Podívejte na novou generaci Azure modulů pro multi-platformní PowerShell Core 6.

Stávající AzureRM PowerShell moduly mají dependencies, které neumožňují je dobře portovat na jiné platformy, než Windows. Azure tým proto připravil přepracovanou verzi modulů s názvem Az, které kromě zkrácení příkazů přináší i přenositelnost na jiné platformy, protože podporují nejen klasický PowerShell 5, ale i multi-platformní PowerShell Core 6. Od této chvíle budou nové příkazy přinášeny už jen do těchto nových modulů, takže je ideální upgradovat.

Instalace nového PowerShell Core 6

V rámci přechodu na Az moduly chci rovněž nasadit (ale nemusel bych) PowerShell Core - multiplatformní open source PowerShell, který běží jak v mém počítači s Windows 10, tak i v mém Linux Subsystem for Linux a také v Azure CloudShell. V době psaní článku je aktuální stabilní verze 6.1.1 a najdu ji na stránce s release na GitHubu. V případě Windows jednoduše stáhnu MSI balíček a nainstaluji. V Linuxu to pro Ubuntu 16.04 (na tom mi běží WSL ve Win10) uděláme takhle:

wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/packages-microsoft-prod.deb
sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y powershell

Všimněte si, že ve Windows můžete mít klasický PowerShell 5 vedle nového PowerShell Core 6. Spouštíte jej jak v Linuxu tak ve Windows přes binárku pwsh.

A v Linuxu:

$ pwsh
PowerShell 6.1.1
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

https://aka.ms/pscore6-docs
Type 'help' to get help.PS /mnt/c/Users/tokubica/OneDrive - Microsoft/git>

Instalace Az modulů

Pro starší AzureRM jsem si ponechal klasický PowerShell 5, takže nemusím nic odinstalovávat (ale pokud chcete dát Az “do pětky”, musíte odebrat AzureRM) a můžu se tak vrhnout do instalace v PowerShell Core 6. Nechci instalovat jako admin, stačí mi pro aktuálního uživatele. Tohle udělám jak ve Windows, tak v Linuxu (repozitář je by default untrusted, tak jen odklepneme, že mu věříme).

Install-Module -Name Az -AllowClobber -Scope CurrentUser

Login, výběr subskripce a jedeme

Přihlásíme se do Azure (Login-AzAccount je alias na následující příkaz).

Connect-AzAccount

Pokud máte víc subskripcí, vypište si je a nasměrujte se na tu, co chcete.

Get-AzSubscription
Select-AzSubscription -SubscriptionName tokubica

Výborně. Můžeme si najít třeba seznam Resource Group.

Get-AzResourceGroup

Aliasy pro AzureRM

Určitě najdete spoustu blogů (včetně toho mého) a repozitářů s příklady a skripty pro AzureRM. Az moduly mají stejné přepínače a funkce, jen jiné hlavní jméno. Az proto umožňuje zapnout aliasy, takže jste schopni používat i starší názvy příkazů. Nicméně postupně začněte přecházet - nové commandy už na AzureRM nebudou. Tak například pokud se objeví nějaká nová služba v Azure, už dostane ovládání jen do Az (co se PowerShell týče … jinak pro ARM, Azure CLI či SDK samozřejmě taky).

Například pokud si ve starém návodu najdeme tento příkaz na vypsání Resource Group, nebude fungovat.

PS C:\Program Files\PowerShell\6> Get-AzureRmResourceGroup
Get-AzureRmResourceGroup : The term 'Get-AzureRmResourceGroup' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program.
Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ Get-AzureRmResourceGroup
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Get-AzureRmResourceGroup:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

Zapněme si aliasy a půjde to.

Enable-AzureRmAlias
Get-AzureRmResourceGroup

Ťukání do GUI je skvělý začátek a dobrý způsob pro monitoring a zkoušení nových funkcí v Azure. Pro rutinní práci je ale rychlejší a opakovatelnější jít do jiných způsobů. Já preferuji desired state ARM šablony, ale to vyžaduje trochu víc práce a cviku. Skriptík je určitě výborný odrazový můstek z GUI do zrychlení častěji opakovaných úloh.

A to nejlepší? Jestli máte rádi objektově orientovaný a samovysvětlující PowerShell nebo raději úžasnou rychlost, integrovatelnost a “nízkoznakovost” Azure CLI neříká vůbec nic o tom, kde to můžete použít! Oboje funguje ve Windows, Linux i Mac. Pro mne to znamená, že OS už není rozhodující pro určení stylu, s jakým chci s Azure pracovat. A to je myslím dobře.Jak na Terraform pro Azure služby, které jsou zatím jen v Preview Automatizace
Datové hřiště - zpracování proudu událostí s Azure Stream Analytics nakopnuté Terraformem Automatizace
Datové hřiště - generátory fake dat do kontejneru zabalené Terraformem v Azure nahozené Automatizace
Datové hřiště - jak si hrát s daty bez sebemenšího kliknutí s Terraform a Azure Automatizace
Federace tokenů GitHub Actions s Azure Active Directory pro přístup z vaší CI/CD do Azure bez hesel Automatizace